Mosaik

Välkommen till Kb Mosaik!

Läs mer här.

Integrationsprojektet Kb Mosaik

Syfte: Göra fler delaktiga i det lokala samhället och samhällsutvecklingen genom att arbeta med demokrati och nyheter på de nya språkgrupper som finns i Kristianstad och närliggande kommuner. Förhoppningen är att på det sättet minska segregation och öka integration.

Hur: Journalister från andra länder översätter och skriver artiklar om Kristianstad och omvärlden på andra språk än svenska. Kristianstadsbladet bidrar med redaktör. Kb Mosaik är en digital produkt, som kommer ut i pappersform en gång i månaden. Papperstidningen distribueras till alla hushåll på Gamlegården, Charlottesborg och Österäng. Alla hushåll på Ljungdala i Hässleholm och alla hushåll i Östra Göinge får tidningen. Första numret kom ut april 2016.

Upplaga 2017: 18 000 ex.

Deltagare: Sparbanksstiftelsen 1826 bidrar till finansieringen av redaktör och projektledning, Kristianstads kommun och Östra Göinge kommun delfinansierar, ABK bidrar med lokal på Gamlegården, Arbetsförmedlingen förser projektet med lämpliga kandidater och Kristianstadsbladet står för projektledning, teknik, tillsätter redaktör, bidrar med kunskap och delar sitt material.

Kontaktpersoner: Redaktör Inga-Lill Bengtsson tel 044 – 18 56 13, ingalill.bengtsson@kristianstadsbladet.se, Mohamad Kanina tel 044 – 18 55 83, mohamad.kanina@kristianstadsbladet.se, Qaali Ali Shire tel 044 – 18 55 64, qaali.alishire@kristianstadsbladet.se

Mohammad Al Balout och Inga-Lill Bengtsson.

Mohammad Al Balout och Inga-Lill Bengtsson.