Mosaik

Välkommen till Kb Mosaik!

Läs mer här.

Integrationsprojektet Mosaik

Syfte: Göra fler delaktiga i det lokala samhället och samhällsutvecklingen genom att arbeta med demokrati och nyheter på de nya språkgrupper som finns i Kristianstad. Förhoppningen är att på det sättet minska segregation och öka integrationen.

Hur: Journalister från andra länder översätter och skriver artiklar om Kristianstad och omvärlden på andra språk än svenska. Kristianstadsbladet bidrar med redaktör. Mosaik är en digital produkt, som kommer ut i pappersform en gång i månaden med start under våren.

Deltagare: Sparbanksstiftelsen 1826 bidrar till finansieringen av redaktör och projektledning, Kristianstads kommun delfinansierar, ABK bidrar med lokal på Gamlegården, Arbetsförmedlingen förser projektet med lämpliga kandidater och Kristianstadsbladet står för projektledning, teknik, tillsätter redaktör, bidrar med kunskap och delar sitt material.

Kontaktpersoner: Reaktör Inga-Lill Bengtsson tel 044 – 18 56 13, ingalill.bengtsson@kristianstadsbladet.se, Mohammad Al Balout tel 044 – 18 55 83, mohammad.albalout@kristianstadsbladet.se

Mohammad Al Balout och Inga-Lill Bengtsson.

Mohammad Al Balout och Inga-Lill Bengtsson.