Mosaik

Rättscentrum på bangården

Polisen vill bygga ett nytt rättscentrum med bland annat häkte på bangårdsområdet i Kristianstad.

Polisen diskuterar frågan med ägaren Jernhusen.

Kristianstad

Frågan om ett rättscentrum har diskuterats i många år. Det är inte bara polisen som är inblandad utan även åklagarmyndigheten och Domstolsverket är med i planeringen.

Tanken är att även häktet och en säkerhetssal för domstolen ska få plats i ett nytt rättscentrum.

Tidigare har det funnits ett förslag på att ett rättscentrum byggs på Östra Kasern, det vill säga att det befintliga polishuset renoveras och byggs till. Men nu verkar ett nytt bygge bli av  på bangårdsområdet.

Jernhusen har erbjudit Polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket  en tomt på 20 000 kvadratmeter, norr om Skjutsstallavägen. Något de ställer sig positiva till.

Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen, säger att det pågår en dialog med Polisen.

– Vad glad jag blir. Jag har förstått att de är intresserade, att de tycker att tomtens läge i staden och platsen är bra, säger han.

– Men vi har ännu inget avtal klart. Men jag hoppas att det blir ett avtal.

Moderaterna har tidigare velat att ett badhus byggs på bangårdsområdet istället för på Näsby. Men enligt ett förslag till beslut kan kommunstyrelsen säga nej till att diskutera frågan en gång till.

 

Matti Stenrosen

Birgitta Mattisson